Dades relatives al Responsable del Tractament

Entitat: Club Lectura Montagut
Contacte: info@clublecturamontagut.cat

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que al Club Lectura Montagut tractem les dades que ens facilita amb la següent finalitat:

• Manteniment de la relació de comunicació entre Club de Lectura Montagut i els seus membres.

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació de l’usuari/a amb Club de Lectura Montagut, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

  • Consentiment inequívoc
  • Interès legítim per part del responsable del tractament
  • Protegir l’interès vital d’un afectat
  • Destinataris

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. Club Lectura Montagut deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los de la següent manera:

• Per exercir el seu dret d’accés dirigiu-vos a info@clublecturamontagut.cat
• Per exercir el seu dret de rectificació dirigiu-vos a info@clublecturamontagut.cat
• Per exercir el seu dret de supressió (Oblit) dirigiu-vos a info@clublecturamontagut.cat
• Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament dirigiu-vos a info@clublecturamontagut.cat
• Per exercir el seu dret d’Oposició dirigiu-vos a info@clublecturamontagut.cat
• Per exercir el seu dret de Portabilitat dirigiu-vos a info@clublecturamontagut.cat

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Clàusula per formularis

En el cas que Club Lectura Montagut disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per Club Lectura Montagut exclusivament per a la finalitat que s’informi en cada cas.

El nostre formulari inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

Club Lectura Montagut serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Club Lectura Montagut es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

Les dades personals que es recullen a través del formulari són: Nom i cognoms, correu electrònic i de forma opcional el número de telèfon. L’ús final d’aquestes dades és exclusivament l’enviament d’informació relativa al funcionament del club de lectura (trobades i llibres a llegir). En cap cas es cedirà a terceres persones o empreses ni es faran servir amb finalitats publicitàries i/o comercials.

Menú